ยินดีต้อนรับค่ะ

099-529-7525Line LD:wayudriving    เปิดบริการทุกวัน: 8.00-  20.00 น.

หลักการสอน ขับรถยนต์ของวายุสอนขับรถ

สอนแบบ 1 ต่อ 1

ทางโรงเรียนสอนแบบครู 1 คนต่อนักเรียน 1 คน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้อย่างเต็มที่

เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น

ทางโรงเรียนจะสอนเทคนิคการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
เช่น การเช็คน้ำมันเครื่อง การเช็คและเติมน้ำที่ปัดน้ำฝน
การเช็คเติมลมยาง การดูแบตเตอรี่ ฯลฯ

สนามฝึกที่ใช้
สอนขับรถยนต์

ของทางโรงเรียนอยู่หลัง ม.ธรรมศาสตร์รังสิต

เน้นท่าสอบปฏิบัติ

ทางโรงเรียนจะเน้นสอนท่าสอบ และเทคนิคต่างๆในการสอบท่าปฏิบัติตามที่กรมขนส่งกำหนด

เครื่องหมายจราจร

ทางโรงเรียนจะสอนเครื่องหมายจราจรต่างๆ
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เน้นประสบการณ์
บนถนนใหญ่

ทางโรงเรียนจะเน้นสอนขับรถบนถนนใหญ่
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญ

พาไปสอบใบขับขี่ จนกว่าจะผ่าน

ทุกหลักสูตรทางโรงเรียนจะพาไปสอบใบขับขี่ฟรี จนกว่าจะผ่าน
โดยไม่นับรวมเป็นชั่วโมงเรียน และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสอบใบขับขี่ที่ทางกรมขนส่งเรียกเก็บ)

รายละเอียด เพิ่มเติม

**** หมายเหตุ ****
- นักเรียนสามารถระบุเวลาเรียนได้เอง โดยจองเวลาที่นักเรียนสะดวก วันละ 2 – 3 ชั่วโมง
หรือมากกว่านั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน
สามารถเรียนได้ทุกวัน ตั้งแต่ 8.00 -20.00 น.

- หากมีความจำเป็นต้องยกเลิกชั่วโมงเรียน รบกวนโทรมาแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงชั่วโมงเรียน 1 วัน หากแจ้งครู กะทันหัน ทางโรงเรียนนับว่าเป็นชั่วโมงเรียน โดยตัดชั่วโมงเรียนตามที่จองไว้
- รถยนต์ที่ใช้สอบปฏิบัติ นักเรียนสามารถใช้รถของทางโรงเรียน นักเรียนไม่ต้องนำรถไปเอง หรือไม่ต้องไปเช่ารถที่กรมขนส่ง
- ก่อนการสอบใบขับขี่ทุกครั้ง จะมีครูของโรงเรียนคอยแนะนำการสอบทั้งข้อเขียนและสอบปฏิบัติในทุกขั้นตอน และคอยส่งนักเรียนลงสนามสอบจนกว่าจะสอบเสร็จ