ยินดีต้อนรับค่ะ

099-529-7525 Line LD:wayudriving    เปิดบริการทุกวัน: 8.00-  20.00 น.

หลักสูตร สอนขับรถยนต์

หลักสูตรเกียร์ออโต้

หลักสูตรเกียร์ออโต้ 5 ชั่วโมง 2,000 บาท

หลักสูตรเกียร์ออโต้ 10 ชั่วโมง 3,000 บาท

หลักสูตรเกียร์ออโต้ 15 ชั่วโมง 4,000 บาท

หลักสูตรเกียร์ธรรมดา

หลักสูตรเกียร์ธรรมดา 5 ชั่วโมง 2,500 บาท

หลักสูตรเกียร์ธรรมดา 10 ชั่วโมง 4,000 บาท

หลักสูตรเกียร์ธรรมดา 15 ชั่วโมง 5,000 บาท

หลักสูตรเกียร์รวม (เกียร์ออโต้ +เกียร์ธรรมดา)

หลักสูตรเกียร์ออโต้ +เกียร์ธรรมดา 10 ชั่วโมง 4,500 บาท

หลักสูตรเกียร์ออโต้ +เกียร์ธรรมดา 15 ชั่วโมง 5,000 บาท

หลักสูตร ยอดนิยม

ทุกหลักสูตรทางโรงเรียนจะพาไปสอบใบขับขี่จนกว่าจะผ่าน
(ทางโรงเรียนจะพาไปสอบใบขับขี่ทุกวันจันทร์)

และเน้นการขับรถยนต์บนถนนใหญ่ จนผู้เรียนเกิดความชำนาญ
โดยเราเน้นหลักความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ

รายละเอียด หลักสูตร

หลักสูตรเกียร์ออโต้ 5 ชั่วโมง

หลักสูตรสอนขับรถแบบเร่งรัด

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานขับรถยนต์ได้แล้วและต้องการ เรียนขับรถเพื่อฟื้นฟูและทบทวนทักษะที่มีมาหรือ ต้องการมาเรียนเพื่อเน้นท่าสอบในการทำใบขับขี่

หลักสูตรเกียร์ธรรมดา 5 ชั่วโมง

หลักสูตรสอนขับรถแบบเร่งรัด

เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานขับรถยนต์ได้แล้วและต้องการ เรียนขับรถเพื่อฟื้นฟูและทบทวนทักษะที่มีมาหรือ ต้องการมาเรียนเพื่อเน้นท่าสอบในการทำใบขับขี่

หลักสูตรเกียร์ออโต้ 10 ชั่วโมง

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน
และไม่ค่อยมีเวลา

ต้องการฝึกขับรถยนต์ ตั้งแต่เบื้องต้น เน้นขับรถยนต์บนถนนใหญ่ เพื่อฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเน้นฝึกท่าสอบปฏิบัติ จนผู้เรียนเกิดความชำนาญ พร้อมพาไปสอบใบขับขี่ฟรี จนกว่าจะผ่าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ ซึ่งนักเรียนต้องชำระให้กรมขนส่ง

หลักสูตรเกียร์ธรรมดา 10 ชั่วโมง

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน
และไม่ค่อยมีเวลา

ต้องการฝึกขับรถยนต์ ตั้งแต่เบื้องต้น เน้นขับรถยนต์บนถนนใหญ่ เพื่อฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเน้นฝึกท่าสอบปฏิบัติ จนผู้เรียนเกิดความชำนาญ พร้อมพาไปสอบใบขับขี่ฟรี จนกว่าจะผ่าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ ซึ่งนักเรียนต้องชำระให้กรมขนส่ง

หลักสูตรเกียร์ออโต้ 15 ชั่วโมง

หลักสูตรสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน

จะสอนหลักการขั้นพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ และเครื่องยนต์ ตลอดจนพาออกถนนใหญ่ จนผู้เรียนขับรถยนต์ เกิดความมั่นใจในการขับรถยนต์ และเน้นสอนขับรถไปในซอยแคบ และสถานที่ ที่ผู้เรียนใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเน้นสอน ท่าสอบปฏิบัติในการทำใบขับขี่รถยนต์ ของกรมขนส่ง

หลักสูตรเกียร์ธรรมดา 15 ชั่วโมง

หลักสูตรสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน

จะสอนหลักการขั้นพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ และเครื่องยนต์ ตลอดจนพาออกถนนใหญ่ จนผู้เรียนขับรถยนต์ เกิดความมั่นใจในการขับรถยนต์ และเน้นสอนขับรถไปในซอยแคบ และสถานที่ ที่ผู้เรียนใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเน้นสอน ท่าสอบปฏิบัติในการทำใบขับขี่รถยนต์ ของกรมขนส่ง